194 
Nächste Vokabel
(中華人民共和國)
- bei zh-Wiktonary
zhōng huá rén mín gòng hé guó
(zhong1 hua2 ren2 min2 gong4 he2 guo2 )
China
[ˈçiːna]
201 - bei Wiktonary [1,3]

gebräuchlich 中国 - zhōngguó
kurz 中 - zhōng


Gemerkte Vokabeln 记住单词

Gemerkte Vokabeln als Lernkarten